კრებული ეძღვნება ერთ საგალობელს - ქართული გალობის სიმბოლოდ ქცეულ ღმრთისმშობლის ჰიმნს "შენ ხარ ვენახი".

კრებულში ვაქვეყნებთ "შენ ხარ ვენახის" 25 განსხვავებულ ვარიანტს, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს სამგალობლო ტრადიციებიდან.